Termeni și condiții Cosibeauty

Vânzător:

Cosibella Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 177,

02-231 Warszawa(Polonia)

VAT: PL5223180504.

REGON: 385746050

KRS: 0000832314

e-mail: info@cosibeauty.ro

 • Definiții:
  1. Definiții :
   1. Produse şi Servicii - orice bun şi/sau prestație care urmează a fi furnizate de COSIBEAUTY Clientului ca urmare a încheierii Contractului.
   2. lient /Cumpărătorul- orice persoană fizică în vârsta de minimum 16 ani împliniți sau o persoană juridica, deținătoare a unui Cont în Site şi care a efectuat cel puțin o Comandă în baza prezenților Termeni şi condiții.
   3. Consumator – Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
   4. Comandă - o declaraţie de voinţă transmisă Vânzătorului de către Client în format electronic în care se specifică Produsul sau Produsele selectate pentru care Clientul depune o ofertă de încheiere a unui Contract de Vânzare, precum și care conține datele Clientului necesare încheierii și executării Contractului de Vânzare. În cadrul unei Comenzi, Clientul poate depune mai multe oferte pentru achiziţionarea unei unități de Produs.
   5. Contact- secțiune din Site accesibila pe baza de înregistrare cu adresa e-mail şi parola.
   6. Cont - Serviciul Electronic, identificat prin nume de Utilizator (Login) şi Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al COSIBEAUTY, permițând Clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul Loginului și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul Online.
   7. Contract de Vânzare - contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, prin intermediul Magazinului Online, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termeni sunt specificați în prezentul Termeni.
   8. Magazin online - platforma deținută de Vânzător, care permite plasarea de Comenzi de către Client, încheierea de Contracte de Vânzare și prestarea de servicii de către Vânzător, disponibila la următoarea adresa https://cosibeauty.ro/
   9. Newsletter - un Serviciu electronic care permite Clientului să primească informaţii comerciale de la Vânzător, în special despre Produse, Magazinul Online, inclusiv noutăți și promoţii curente, la adresa de e-mail furnizate de Client, cu acordul expres al Clientului.
   10. Preț - exprimat în RON sau în altă monedă suma remunerației brute (conținând taxa TVA) apartinând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare, prin intermediul Magazinului Online. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care condițiile Promoției utilizate de către Magazinul Online stabilesc altfel.
   11. Produs - un obiect mobil disponibil în oferta Magazinului, care face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare între Client și Vânzător, în schimbul plăţii Preţului sau care face obiectul rezervării. Toate Produsele prezentate în Magazinul Online sunt noi;
   12. Serviciu digital - serviciu oferit de către COSIBEAUTY pe cale electronică în sensul înțelegerii OUG 140 / 2021, către Client prin intermediul Magazinul Online în conformitate cu Contractul de Furnizare a Serviciilor.
   13. Vânzător – Cosibella Sp. z o.o, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, VAT: PL5223180504, REGON:385746050, KRS: 0000832314, E-mail: info@cosibeauty.ro.
   14. Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi -a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni şi condiții.
 • Dispozitii Generale
  1. Termeni şi condiții se adresează Clienților consumatori ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Vânzare.
  2. Termeni şi condiții este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
  3. Pentru motive justificate, COSIBEAUTY își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului sau Utilizatorului la Site prin declararea Contului ca inactiv, prin dezactivarea selectiva a anumitor facilitați ale Contului şi /sau prin refuzarea accesului la anumite modalități de plată, in cazul în care considera ca în baza conduitei sau a activității Clientului sau Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia prejudiciază sau ar putea prejudicia COSIBEAUTY.
  4. Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, mesaj electronic cu confirmarea conținutului Contractului de Vânzare propus constituie invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014, trimisă de către Vânzător Clienților prin intermediul Magazinului Online, și nu o ofertă în sensul Codului civil.
  5. Utilizarea Serviciilor Electronice, ca orice servicii furnizate prin mijloace electronice, este asociată cu ameninţări tipice la adresa transmiterii datelor prin internet, cum ar fi diseminarea, accesul neautorizat sau pierderea datelor Clienţilor. Vânzătorul și Clientul sunt obligaţi să ia măsuri pentru a minimiza aceste riscuri. În special, Vânzătorul va aplica măsurile de protecţie corespunzătoare stabilite în Regulament, iar Clientul nu va dezvalui numele de utilizator și Parola cu persoane neautorizate.
  6. Utilizarea Magazinului Online, în special utilizarea Serviciilor Electronice și încheierea Contractelor de Vânzare, este supusă îndeplinirii Cerinţelor Tehnice de către dispozitivele și sistemul electronic utilizat de Client.
  7. Întregul Conținut, comunicarea dintre COSIBEAUTY şi Client, Utilizator, precum şi orice tranzacție, procedura, document etc. guvernate de prezenții Termeni şi condiții sunt redactate în limba romana. Prin luarea la cunoștința şi acceptarea acestor Termeni şi condiții Clientul, Utilizatorul confirma ca înțelege pe deplin aceasta limba.
  8. Prezenții Termeni şi condiții pot fi oricând actualizați. Clienții şi Utilizatorii vor fi informați despre actualizare la adresa de internet https://cosibeauty.ro/ și printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său.
  9. Modificarea Termeni intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data trimiterii anunțului privind modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la modificarea Termeni. Modificarea Termeni nu influențează Contractele de Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Termeni.
 • Serviciile electronice în magazinul online
  1. Vânzătorul oferă în mod gratuit Clienţilor următoarele Servicii Electronice prin intermediul Magazinului Online :
   1. Contul;
   2. stocarea și punerea la dispoziţia Clientului prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor;
   3. funcționalități care permit Clienţilor să plaseze comenzi și să încheie Contracte de Vânzare, în condiţiile stabilite în Regulament;
   4. utilizarea Coșului;
   5. informarea cu privire la disponibilitatea Produselor;
   6. Newsletter ;
   7. Opinii despre magazin și produse (X)
  2. Contractul de Prestări Servicii se încheie cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: (i) completarea şi acceptarea efectivă de către Client (trimiterea către Vânzător) a formularului de înregistrare în vederea creării Contului, (ii) acceptarea Regulamentului, și (iii) confirmarea de către Client a încheierii Contractului de Servicii prin accesarea link-ului de activare trimis de către Vânzător la adresa de e-mail pusa la dispoziție de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată.
  3. Vânzătorul poate refuza înregistrarea Contului dacă Clientul încalcă prevederile paragrafului 6 literele a, b, c, f, g de mai jos.
  4. Utilizarea Coşului începe atunci când Clientul adaugă primul Produs în Coş. Coşul este de natură unică (nefiind posibilă deschiderea/constituirea mai multor Coșuri simultan), este oferit gratuit și este încetat atunci când Clientul plasează Comanda sau încetează să mai plaseze o Comandă prin intermediul acestuia. În funcție de funcţionalităţile disponibile, Coşul poate retine informaţii despre Produsele selectate de Client şi după încheierea sesiunii de browser, dar nu asigură disponibilitatea Produselor selectate de Client pentru a permite plasarea Comenzii la o dată ulterioară.
  5. Pentru a începe furnizarea serviciului Newsletter, este necesar ca Clientul sa fie de acord sa primească informaţii comerciale şi să accepte regulamentul care guvernează serviciul Newsletter prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare (căsuța de selectare) sau prin apasărea butonului corespunzător şi furnizarea adresei de e-mail în câmpul corespunzător din Magazinul Online și apoi prin apăsarea linkului de activare trimis la adresa de e-mail indicată (momentul începerii furnizării serviciului Newsletter).
  6. Clientul este obligat, în special:
   1. să furnizeze în Comandă și în cadrul Contului numai date adevărate, actualizate și complete, iar în cazul modificării acestora să actualizeze imediat datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate Vânzătorului de către Client în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare sau cu utilizarea Serviciilor Electronice;
   2. să utilizeze Serviciile Electronice într-un mod care să nu interfereze cu funcţionarea Vânzătorului, a Magazinului Online;
   3. utilizarea Serviciilor Electronice în conformitate cu Actele Normative, cu prevederile Regulamentului, precum și cu obiceiurile și principiile de coexistenţă socială adoptate într-un anumit domeniu;
   4. păstrarea confidențialității datelor de Autentificare şi a Parolei, în special nepunerea acestora la dispoziţia persoanelor neautorizate. Vânzătorul nu va fi răspunzător în special pentru pierderea datelor sau accesul la datele înregistrate în Cont care rezultă dintr-o încălcare a obligaţiei de mai sus de către Client;
   5. plata la timp și în totalitate a Preţului şi a altor costuri stabilite de Client şi Vânzător;
   6. să nu furnizeze și să nu transfere în cadrul Magazinului Online niciun conţinut interzis de Actele Normative, în special conţinut care încalcă drepturile de autor ale terților sau drepturile lor personale;
  7. Din motive tehnice, Vânzătorul poate dezactiva temporar, dar nu mai mult de 48 de ore, anumite funcţionalităţi ale Magazinului Online în vederea îmbunătăţirii acestuia, adăugării de servicii sau efectuării mentenanței. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a informa cu privire la pauzele tehnice prin plasarea unui mesaj adecvat pe pagina de pornire a Magazinului Online.
  8. Clientul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii în orice moment. Declaraţia de încetare a Contractului de Prestări Servicii transmisă de Client poate fi transmisă, în scris la adresa OLZA LOGISTIC - Cosibella, str. Matei Corvin nr. 48, 410142 Oradea, jud. Bihor sau prin e-mail la adresa: info@cosibeauty.ro . Rezilierea Contractul de Prestării Servicii nu va afecta executarea Contractelor de Vânzare deja încheiate.
  9. Vânzătorul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii din următoarele motive importante:
   1. modul de utilizare a Serviciilor Electronice este contrar principiilor și scopului Magazinului Online;
   2. activităţile Clientului sunt contrare normelor morale aplicabile, incită la violenţă sau comiterea unei infracțiuni, precum și în cazul în care încalcă drepturile terților;
   3. Clientul încalcă prevederile pct. III alin. 6 din Regulament.
  10. Notificarea de încetare a contractului de prestări servicii transmisă de Vânzător va fi transmisă la adresa de e-mail furnizată de Client.
  11. Perioada de preaviz pentru încetarea contractului de prestări servicii de către oricare dintre părți este de 14 zile. Rezilierea Contractului de Prestări Servicii de către oricare dintre părţi echivalează cu ştergerea Contului.
 • Politica de vanzare online/ Comandă
  1. Vânzătorul permite Clienţilor să plaseze comenzi pe site-ul Magazinului Online. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce și alte modalităţi de plasare a Comenzilor folosind mijloace de comunicare la distanţă.
  2. Caracteristicile principale ale prestației, luând în vedere obiectul prestației și modul înțelegerii cu Clientul, sunt definite pe pagina web a fiecărui Produs.
  3. Clientul plasează o Comandă în Magazinul Online urmând următorii paşi:
   1. adăugarea Produselor selectate în Coş și accesarea Formularului de comandă pentru completarea detaliilor;
   2. completarea formularului de comanda cu datele necesare încheierii şi implementării contractului de vânzare. Furnizarea codului fiscal corect este necesară în etapa de plasare a Comenzii, în cazul în care Clientul doreşte să primească o factură cu TVA; în caz contrar, factura cu TVA nu poate fi emisă de către Vânzător;
   3. alegerea metodei de plată, a eventualelor servicii suplimentare și a metodei de livrare;
   4. acceptarea Regulamentului Magazinului Online prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare (casetă de selectare) – în această etapă, Clientului i se va prezenta un rezumat al Comenzii;
   5. trimiterea Comenzii de către Client către Vânzător folosind butonul ʺComand și plătescʺ;
   6. Comenzile nefinalizate prin apăsarea butonului ʺComand și plătescʺ nu vor fi onorate; simpla adăugare a produselor în Coș (și/sau acceptarea Regulamentului Magazinului Online) nu echivalează cu finalizarea Comenzii și nu creează o obligație pentru Vânzător de a livra Produsele.
   7. în cazul plăţilor prin intermediul unui prestator extern de servicii de plată, Clientul poate fi redirecționat către site-ul său web în vederea efectuării plăţii.
  4. Ca răspuns la Comanda primită, Vânzătorul trimite Clientului un e-mail prin care confirmă înregistrarea Comenzii și începerea verificării acesteia.
  5. După verificarea Comenzii, Vânzătorul îi trimite Clientului :
   1. un e-mail cu confirmarea acceptării uneia sau a câtorva oferte individuale, efectuate în cadrul Comenzii,sau
   2. un e-mail prin care se oferă informaţii despre incapacitatea de a accepta toate ofertele individuale de cumpărare ale Clientului, inclusiv a unor forme specifice de plată sau de livrare sau a unor servicii suplimentare, din motive importante, în special din cauza lipsei de disponibilitate a Produsului sau a lipsei de plată a Comenzii sau a încălcării de către Client a punctului III alineatul 6 din Regulament.
  6. Contractul de vânzare este încheiat în momentul în care Clientul primeşte mesajul Vânzătorului indicat în paragraful 5 (a) de mai sus în limita Produselor indicate în acesta și sub rezerva achitării sumelor datorate Vânzătorului în temeiul Contractului de Vânzare, dacă plata nu a fost efectuată la plasarea Comenzii.
  7. Valoarea totală a Comenzii include Preţul, costurile de livrare și, eventual, costurile suplimentare, de exemplu, în cazul utilizării serviciilor suplimentare. Clientul este informat cu privire la valoarea totală a Comenzii la plasarea Comenzii, inclusiv atunci când Clientul își exprimă voința de a fi obligat la plată prin Contractul de Vânzare.
  8. Promoţiile valabile în Magazinul Online nu pot fi cumulate, cu excepţia cazului în care termenii și condiţiile promoţiilor aplicabile la acel moment prevăd altfel.
 • Plata
  1. Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului diverse modalităţi de plata în baza Contractului de Vânzare.
  2. Metodele de plată disponibile pot varia în funcţie de metoda de livrare sau de Produsul pe care îl alegeţi. Metodele de plată disponibile se pot modifica, de asemenea, dacă plasaţi mai multe comenzi în acelaşi timp. Decontarea operaţiunilor de plată electronică și a tranzacţiilor cu carduri de plată se efectuează la alegerea Clientului prin intermediul unor terţi furnizori de servicii de plată autorizaţi.
  3. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in notificarea de preluare a Comenzii trimisa de COSIBEAUTY Clientului.
  4. Vânzător pune la dispoziția Clientului, în principiu, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
   1. transferul regular (Wise RO59 BREL 0005 6019 3509 0100)
   2. plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate.
   3. plata la livrare.
  5. Decontarea operaţiunilor de plată electronică și a tranzacţiilor cu carduri de plată se efectuează la alegerea Clientului prin intermediul unor terţi furnizori de servicii de plată autorizaţi( PayPro S.A., IAI S.A., PayPal (Europe).
  6. În cazul în care Clientul a ales să plătească la livrare, acesta este obligat să efectueze plata la primirea Produsului. Refuzul de a accepta Produsul este o cauză de reziliere a Contractului de Vânzare.
  7. Profesionistul autorizează Vânzătorul să emită facturi fără semnătura destinatarului și este de acord cu transmiterea acestora, inclusiv partajarea, în format electronic.
  8. Se emite factură de TVA pentru bunurile cumpărate în Magazinul online. Factura se va emite pe baza datelor furnizate de Client.
 • Livrarea
  1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României.
  2. Metodele de livrare disponibile pot depinde de metoda de plată aleasă sau de Produs, acestea se pot modifica în cazul plasării mai multor Comenzi în acelaşi timp, în special datorită Produselor care fac obiectul acestora (FAN courier, Cargus courier, Sameday courier, FAN Collect Point, FANbox, Cargus PUDO, Sameday Easybox).
  3. Livrarea Produsului către Client este efectuată contra cost, iar valoarea taxei finale poate depinde de Produsul ales de Client. Taxa finala de transport va fi indicată înainte de finalizarea Comenzii. Vânzătorul poate stabili, în orice moment, pragul minim de valoare pentru Comandă, pentru care livrarea Produselor care fac obiectul Contractului de Vânzare este gratuită.
  4. Livrarea produsului către Client se plătește de către acesta, cu excepția cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii postale) sunt indicate în paginile Magazinului Online și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.
  5. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către transportator.
  6. Termenul de livrare a Produsului către Client este format din timpul de pregătire a comenzii pentru expediere de către Vânzător și timpul de livrare a Produsului de către transportator. Termenul de livrare va fi calculat de la data (i) încheierii Contractului de Vânzare menţionat la punctul IV. paragraful 6 de mai sus (în cazul plăţii la livrare) sau (ii) creditării contului bancar sau de decontare al Vânzătorului (în cazul plăţii prin transfer bancar, plată electronică sau plată cu cardul de plată), cu toate acestea, nu va depăşi 14 zile lucrătoare, cu excepţia cazului în care se specifică un termen diferit în descrierea Produsului sau în timpul plasării Comenzii. În cazul plasării simultane a unei Comenzi pentru mai multe Produse cu termene de livrare diferite, termenul de livrare este termenul cel mai lung.
  7. COSIBEAUTY va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoțitoare aferente acestora.
  8. Obiecțiunile referitoare la eventualele nereguli şi /sau lipsuri cu privire la integritatea coletelor şi a Produselor aferente acestora se vor face in momentul livrării sau prin întocmirea un proces verbal de constatare, sau prin refuzul primirii şi plații coletului.
  9. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.
 • Returul produselor (Dreptul de renuntare la contract )
  1. Potrivit legislatiei in vigoare privind comertul electronic, Clientul(Consumatorul) isi poate exercita dreptul de retragere din Contract in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la livrarea Produselor sau de la incheierea contractelor in cazul Serviciilor (OUG nr. 34/2014). Extras din OUG nr 34/2014, Dreptul la retragere in 14 zile pentru comert la distanta.
   Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunte la un Serviciu, in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decat cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renuntare la un Serviciu expira in termen de 14 zile de la:
   • ziua in care Cumparatorul intra in posesia fizica a ultimului Bun – in cazul in care Cumparatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat;
   • ziua in care Cumparatorul intra in posesia fizica a ultimului Bun sau a ultimei piese – in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese.
  2. Pentru a respecta termenul legal de retragere, este suficient ca Consumatorul să prezinte Vânzătorului o declaraţie de retragere înainte de expirarea termenului. Consumatorul poate face orice declaraţie lipsită de ambiguitate în care să informeze Vânzătorul despre retragerea sa din Contractul de Vânzare. O declaraţie de retragere din contractul de vânzare poate fi făcută, de exemplu, în scris, către: OLZA LOGISTIC - Cosibella, str. Matei Corvin nr. 48, 410142 Oradea, jud. Bihor, prin e-mail la adresa: info@cosibeauty.ro sau prin intermediul formularului de retragere din cadrul Magazinului Online.
  3. În cazul retragerii din Contractul de Vânzare, se consideră că acesta a fost desființat.
  4. Perioada de retragere din Contractul de vânzare începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Consumator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare, care:
   1. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi -de la intrarea în posesie a ultimului produs lot sau parte sau
   2. ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a primului Produs;
  5. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
  6. Vânzător are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
  7. Vânzător va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzător nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzător va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
  8. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa:
   OLZA LOGISTIC - Cosibella
   str. Matei Corvin nr. 48
   410142 Oradea
   jud. Bihor
  9. Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.
  10. Client este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea repunerii produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
  11. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.
 • Reclamația Produsului
  1. Toate Produsele beneficiaza de garantia legala de conformitate, iar aceasta nu este afectata de eventuala garantie tehnica (sau comerciala) oferita de producator sau de COSIBEAUTY.
  2. Produsele oferite ca parte a Magazinului Online pot fi acoperite de garanţia producătorului.
  3. O reclamație legată de Produsul achiziționat poate fi depusă de către Consumator, în scris la următoarea adresă:
   OLZA LOGISTIC - Cosibella, str. Matei Corvin nr. 48, 410142 Oradea, jud. Bihor, prin e-mail la adresa: info@cosibeauty.ro.
  4. De obicei, este oportună livrarea Produsului către Vânzător împreună cu reclamația, pentru a permite Vânzătorului să îl examineze.
  5. Vânzătorul va răspunde reclamației Consumatorului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii acesteia.
  6. Potrivit Ordonante de Urgenta Guvernului nr. 140/2021, achizitiile consumatorului sunt protejate de legislatia incidenta in domeniu, care reglementeaza:
   Raspunderea Vanzatorului: Vanzatorul raspunde fata de consumator pentru orice neconformitate care exista in momentul livrarii bunurilor si care este constatata in termen de doi ani de la data respectiva.
  7. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat.
  8. În cazul în care Produsul vândut nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul poate, cu rezervele și în condițiile specificate în Legea privind drepturile consumatorilor:
   a. să solicite repararea sau înlocuirea Produsului. Cu toate acestea, se stipulează că, în cazul în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client (reparare sau înlocuire) este imposibilă sau necesită costuri excesive, atunci Vânzătorul:
   • poate face o înlocuire în cazul în care Clientul solicită o reparație; sau
   • poate repara Produsul in termen de maxim 15 zile în cazul în care Clientul solicită o înlocuire, sau
   • în cazul în care imposibilitatea sau caracterul nerezonabil al costurilor se referă atât la reparație, cât și la înlocuire, Vânzătorul are dreptul de a refuza să aducă produsul în conformitate cu Contractul de vânzare - în caz de refuz, Clientul are dreptul la drepturile specificate la litera b) de mai jos.
  9. La evaluarea costurilor excesive, se ține seama, în special, de semnificația lipsei de conformitate a Produsului cu contractul de vânzare, de valoarea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare și de inconvenientul pentru Client cauzat de schimbarea modalității sau de refuzul de a aduce Produsul în conformitate cu contractul de vânzare.
   b. face o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, dar numai atunci când:
   • Vânzătorul a refuzat să repare sau să înlocuiască Produsul sau
   • din declarația Vânzătorului sau din circumstanțele cazului reiese clar că Vânzătorul nu va repara sau înlocui Produsul; sau
   • Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie in termenul legal, fără inconveniente semnificative pentru consumator sau
   • Vânzătorul a adus deja Produsul în conformitate cu contractul de vânzare sau
   • neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este atât de semnificativă încât justifică o reducere imediată a prețului sau retragerea din contractul de vânzare
   • Prețul redus va fi proporțional cu prețul rezultat din contractul de vânzare, în funcție de valoarea Produsului care nu respectă contractul de vânzare în raport cu valoarea Produsului care respectă Contractul de vânzare.
  10. In cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se va dispune direct înlocuirea acestora sau reducerea prețului, după caz. Clientul nu se poate retrage din Contractul de vânzare în temeiul unei reclamații dacă neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este nesemnificativă.
  11. Vânzătorul trebuie să repare sau să înlocuiască Produsul în mod gratuit, într-un termen rezonabil și fără inconveniente nejustificate pentru Client, ținând cont de specificitatea Produsului și de scopul pentru care Clientul l-a achiziționat.
  12. Vânzătorul returnează Clientului sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de reducere a prețului din partea Clientului.
  13. În cazul retragerii din contractul de vânzare, ca parte a reclamației, Clientul va returna imediat bunurile Vânzătorului, pe cheltuiala sa. Vânzătorul va returna prețul Clientului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produsului sau a dovezii de returnare a acestuia.
  14. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare a existat la momentul livrării acestuia și a fost dezvăluită în termen de doi ani de la livrare. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.
  15. Dupa epuizarea cailor de conciliere interna si fara sa-si prejudicieze in vreun fel dreptul de acces la instantele judecatoresti, Clientul (in acceptiunea de persoana fizica a termenului) aflat intr-un litigiu cu COSIBEAUTY poate apela pentru solutionare la o procedura extrajudiciara.
  16. Vanzatorul va informa Consumatorul, despre posibilitatea de a utiliza metode extrajudiciare de tratare a reclamatiilor. Principiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la sediul
  17. Vanzatorul informeaza ca platforma sistemului de solutionare a litigiilor online la nivelul Uniunii pentru litigiile dintre consumatori si intreprinderi (platformaODR) este disponibila la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 • Forta Majora
  1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
  2. Daca in termen de 10 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
 • Opinii despre magazin și produse
  1. Magazinul utilizează software pentru a verifica dacă opiniile clienților despre anumite produse se bazează pe achizițiile anterioare ale acestor produse din Magazin. Software-ul utilizat detectează dacă clientul a achiziționat produsul revizuit pe baza istoricului comenzilor sale din Magazin.
  2. Puteți adăuga recenzii în două locuri:
   1. prin link-ul conținut în e-mailul tranzacțional.
   2. pe cardul produsului din Magazin.
  3. În ambele cazuri, pentru a adăuga o recenzie, clientul trebuie să fie conectat la contul său.
  4. Dacă recenzia este adăugată după achiziționarea produsului, aceasta va fi însoțită de informația "Opinie confirmată prin cumpărare". În cazul în care clientul nu a cumpărat produsul recenzat, informația "Opinie neconfirmată prin cumpărare" va fi afișată lângă recenzie.
 • Program de loialitate
  1. Magazinul rulează un program de loialitate, detalii pot fi găsite la acest link
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal
  1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.
 • Dispozitii finale
  1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a COSIBEAUTY acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.
  2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  3. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.
  4. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
pixel