Politică de Confidențialitate și Cookie COSIBEAUTY

I INFORMAȚII GENERALE
 1. Administratorul datelor personale ale Cumpărătorului colectate prin intermediul Magazinului Online este Vânzătorul /Operator:

  Cosibella Sp. z o.o.

  ul. Jutrzenki 177,

  02-231 Warszawa(Polonia)

  VAT: PL5223180504.

  REGON: 385746050

  KRS: 0000832314

  e-mail: info@cosibeauty.ro

 2. Prezenta politică de confidențialitate a Magazinului Online (denumită în continuare "Politică") are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Clienții Magazinului Online (nu este un contract sau regulament).
 3. Scopul acestei Politici este să prezinte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Administratorul în cadrul Magazinului Online, iar prin intermediul acestuia să furnizeze persoanelor vizate informaţiile necesare privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), (denumit în continuare: „GDPR”);
 4. Datele personale înseamnă informații cu ajutorul cărora o persoană fizică poate fi identificată sau identificabilă (denumite în continuare "Datele Personale"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, datele de localizare, ID-ul de Internet sau unul sau mai mulți factori specifici care determină aspectele fizice, fiziologice, genetice, psihologice, identitatea economică, culturală sau socială a unei persoane fizice.
 5. “Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 6. În cazurile referitoare la protecția datelor personale, contactul cu Operatorul este posibil la adresa de e-mail: info@cosibeauty.ro .
 7. Operatorul declară că a exercitat o atenție specială pentru a proteja interesele persoanelor vizate și se asigură, în special, că:
  1. prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoanele vizate;
  2. colectează date cu caracter personal în scopuri determinate, explicite și legitime și nu le prelucrează ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
  3. datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
  4. datele cu caracter personal sunt exacte și, dacă este necesar, actualizate;
  5. păstrează datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;
  6. prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.
 8. Asiguram securitatea datelor tale personale prin implementarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate:
  1. folosim o conexiune securizata (HTTPS) intre dispozitivele tale și site-ul nostru;
  2. păstram datele pe servere securizate și asiguram redundanta stocării acestora;
  3. folosim tehnologii de criptare a informațiilor legate de plați.
 9. Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.
 10. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

II SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în diverse scopuri și pe baza unor temeiuri juridice diferite în funcţie de funcţionalităţile Magazinului Online pe care le utilizaţi, în special în scopul încheierii și executării contractelor încheiate cu dumneavoastră, desfăşurării activităţilor de marketing, analitice sau statistice, îmbunătăţirii calităţii serviciilor, îndeplinirii obligaţiilor legale relevante ce revin Operatorului. Detaliile sunt mai jos.

 1. CONT MAGAZIN ONLINE / SERVICII ELECTRONICE
  Datele cu caracter personal furnizate de dvs. în legătură cu crearea unui Cont în Magazinul Online, precum și alte date cu caracter personal obţinute în legătură cu activitatea dvs. în Magazinul Online și cu utilizarea Serviciilor Electronice sunt prelucrate în primul rând pentru a vă permite să vă înregistraţi în Magazinul Online și pentru a vă menține Contul, precum și pentru a utiliza alte Servicii Electronice disponibile. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este necesitatea de a executa Contractul de Prestări Servicii Încheiat cu Operatorul – articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR.
  Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea împotriva posibilelor plângeri. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.
  Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa IP.

 2. PLASAREA COMENZILOR ȘI IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

   Datele cu caracter personal furnizate de dvs. în legătură cu plasarea comenzilor și încheierea unui Contract de Vânzare în Magazinul Online sunt prelucrate în primul rând în scopul desfăşurării procesului de achiziţie, și anume:

  1. în vederea executării Comenzii și a Contractului de Vânzare încheiat. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este necesitatea executării contractului de vânzare cu Operatorul, articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR;
  2. în vederea soluţionării Comenzii și a Contractului de Vânzare încheiat, inclusiv emiterea și stocarea documentelor de vânzare, procesarea retururilor și a plângerilor. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este punerea în aplicare a obligaţiilor impuse Operatorului prin lege, inclusiv obligaţiile contabile și fiscale – articolul 6 alineatul 1 litera c) din GDPR.
  3. datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea posibilelor reclamaţii. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.
   Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare.

 3. CONTACTUL CU CLIENTUL
  Datele cu caracter personal furnizate de dvs. în legătură cu contactarea Operatorului prin e-mail, telefon sau formular de contact sunt prelucrate în primul rând pentru a gestiona solicitarea și răspunsul dvs. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Operatorului - articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR.
  Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea posibilelor plângeri. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.
  Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail.

 4. NEWSLETTER
  Dacă vă abonaţi la Newsletter (prin exprimarea consimţământului de a primi informaţii comerciale), datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă direcționa conţinutul de marketing (primirea Newsletter-ului). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este consimțământul dvs., articolul 6 alineatul 1 litera a) GDPR.
  Informaţiile dvs. personale pot fi, de asemenea, prelucrate pentru marketing (independent de Newsletter), în scopuri analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea oricăror plângeri. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.
  Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, adresa de e-mail.

 5. NOTIFICARE DISPONIBILITATE PRODUS
  Datele cu caracter personal pe care le furnizați în legătură cu dorinţa dvs. de a primi notificări cu privire la disponibilitatea Produsului sunt prelucrate pentru a trimite o notificare cu privire la disponibilitatea Produsului selectat. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este necesitatea de a efectua contractul de servicii sub forma unei notificări cu privire la disponibilitatea Produsului – articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR.
  Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea posibilelor reclamaţii. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.
  Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, adresa de e-mail.
IV DURATA PRELUCRĂRII
 1. Datele dvs. personale sunt prelucrate:
  1. în legătură cu crearea unui Cont sau cu utilizarea altor Servicii Electronice – pe durata existenţei Contului sau a utilizării altor Servicii Electronice;
  2. în legătură cu plasarea comenzii și încheierea Contractului de Vănzare - pentru perioadă necesară executării Comenzii și executării Contractului de Vânzare încheiat, inclusiv soluționarea Comenzii și a Contractului de Vânzare încheiat și îndeplinirea obligaţiilor legale aferente contractului încheiat (obligaţii contabile și fiscale);
  3. în legătură cu stabilirea contactului cu Operatorul – pentru perioada necesară examinării solicitării dumneavoastră și oferirii unui răspuns;
  4. în legătură cu furnizarea serviciului de către Operator sub forma informării dvs. cu privire la disponibilitatea Produsului – pentru perioada necesară pentru a vă notifica cu privire la disponibilitatea Produsului (această perioadă poate varia în funcţie de Produsul selectat de dvs.);
 2. În plus, în orice caz, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru perioada necesară pentru:
  1. îndeplinirea obligaţiilor Operatorului conform legislaţiei aplicabile;
  2. urmărirea sau apărarea împotriva eventualelor pretenţii - pentru perioada de prescripție a acestora specificată de legislaţia aplicabilă.
 3. În funcţie de domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal și de scopurile prelucrării acestora, datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade diferite. În orice caz, o perioadă mai lungă pentru stocarea datelor cu caracter personal este decisivă.
V DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 1. În unele situații, putem transmite, pune la dispoziție sau oferi acces la anumite date personale, relevante și necesare, unor destinatari și /sau terți (parteneri contractuali ai COSIBEAUTY), din următoarele categorii, în mod individual, în funcție de scopurile prelucrării anterior menționate și de serviciile prestate de aceștia::
  1. furnizori de produse și servicii disponibile prin intermediul magazinului online https://cosibeauty.ro/ .
  2. furnizori de servicii de curierat(PAXYcourier s.r.o, olzalogistic.com, s.r.o.);
  3. furnizori de servicii de plata sau financiar-bancare, în cazul clienților care plătesc cu cardul (PayPro S.A., IAI S.A., PayPal (Europe)).
  4. urnizori de service pentru produsele comercializate, în cazul clienților care apelează pentru service la COSIBEAUTY;
  5. furnizori de servicii de marketing sau tele marketing;
  6. furnizori de servicii IT legate direct de onorarea comenzilor;
  7. furnizori de servicii de găzduire web.
 2. Datele dvs. cu caracter personal sunt, în principiu, prelucrate în Spaţiul Economic European (denumit în continuare: „SEE”). Cu toate acestea, în legătură cu cooperarea Operatorului cu terțe părţi în sfera activităţilor Magazinului Online, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate într-o țară din afara SEE, în care entitatea care cooperează cu Operatorul deţine instrumente utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cooperare cu Operatorul. În cazul unui astfel de transfer de date, acesta va avea loc numai în măsura necesară, legată de furnizarea serviciilor de către aceste entităţi către Operator.
 3. În cazul transferului de date cu caracter personal către entităţi stabilite în afara SEE, Operatorul asigură aplicarea cerinţelor prevăzute în Capitolul 5 din GDPR, inclusiv aplicarea unor garanţii adecvate de transfer sub forma unor clauze contractuale standard adoptate în conformitate cu decizia Comisiei Europene.
VI DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
 1. Regulamentul GDPR iți recunoaște o serie întreaga de drepturi în legătura cu datele tale personale.
 2. In orice moment, fiecare client are dreptul la:
  1. accesul la Datele Personale (inclusiv, de exemplu, primirea informației care din Datele Personale sunt prelucrate);
  2. transferul de Date cu Caracter Personal, furnizate Administratorului și care sunt prelucrate într-un mod automat, iar prelucrarea se desfășoară pe baza consimțământului sau a unui contract, de exemplu, către un alt administrator.
  3. cerere de rectificare și limitare a prelucrării (de exemplu, dacă Datele Personale sunt incorecte) sau ștergerea Datelor Personale (de exemplu, dacă au fost procesate ilegal);
  4. retragerea oricărui consimțământ acordat Administratorului în orice moment, însă retragerea consimțământului nu afectează procesarea efectuată de Administrator în conformitate cu legea înainte de retragerea acestuia
  5. ridicarea obiecțiunilor față de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care îl privesc, efectuată în scopul realizării intereselor legitime ale Administratorului sau a unui terț, în special față de prelucrarea în scopuri de marketing.
 3. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
 4. Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
VII Politica de cookies
 1. Fișierele ”cookies" sunt date IT, în special fișiere text, stocate în dispozitivele utilizatorilor finali (computere, telefoane, etc.) destinate utilizării site-urilor Web. Aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului utilizatorului și afișarea corectă a site-ului adaptat preferințelor sale individuale. "Cookie-urile" conțin, de obicei, numele site-ului web de la care provin, timpul de stocarea lor pe dispozitivul final și un număr unic. Cookie-urile sunt folosite pentru a facilita utilizarea site-ului web și pentru a potrivi conținutul site-ului, inclusiv ofertele noastre, la preferințele utilizatorilor și pentru a spori gradul de utilizare și personalizare a conținutului site-urilor de Internet.
 2. Cookie-urile colectează diferite tipuri de informaţii, care, în principiu, nu constituie date cu caracter personal (nu permit identificarea dvs.). Cu toate acestea, anumite informaţii, în funcţie de conţinutul și utilizarea lor, pot fi atribuite unei anumite persoane și, prin urmare, pot fi considerate date cu caracter personal. În legătură cu acest tip de informaţii, prevederile Politicii privind datele cu caracter personal se aplică în mod corespunzător. În măsura în care cookie-urile conţin datele dvs. cu caracter personal, baza prelucrării acestora este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți – articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR.
 3. În Magazinul Online sunt utilizate două tipuri principale de cookie-uri:
  1. cookie-uri „de sesiune” (cookie-uri de sesiune) - sunt fişiere temporare care sunt stocate pe echipamentul dvs. terminal până când părăsiţi site-ul web sau opriţi software-ul (browserul web); și
  2. cookie-uri „permanente” (cookie-uri persistente) – care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final pentru timpul specificat în parametrii cookie-urilor sau până când le ştergeţi.
 4. În plus faţă de cookie-urile necesare (pe care le folosim pentru a garanta funcţionarea corectă a site-ului web și utilizarea acestuia în condiţii de siguranţă), putem utiliza, de asemenea, următoarele tipuri de cookie-uri în cadrul Magazinului Online:
  1. cookie-uri analitice și funcţionale – cookie-uri pentru a analiza modul în care utilizaţi Magazinul Online. Datorită lor, putem, printre altele, să determinăm numărul de vizitatori ai Magazinului Online, precum și să detectăm nereguli în funcţionarea acestuia și, în acelaşi timp, să îl îmbunătăţim în mod constant. Aceste cookie-uri vă ajută, de asemenea, să utilizaţi mai uşor Magazinul Online (de exemplu, memorând informaţiile și setările furnizate de dvs.);
  2. cookie-uri de marketing – cookie-uri care sunt utilizate pentru a prezenta reclame adaptate intereselor dvs. și pot fi, de asemenea, utilizate pentru a adapta conţinutul și reclamele care vă sunt prezentate de terțe părţi cu care cooperăm.
 5. În multe cazuri, browserul web permite, în mod implicit, stocarea modulelor cookies pe dispozitivul terminal al utilizatorului. Puteţi şterge oricând cookie-urile stocate pe dispozitivul dvs. final sau le puteţi împiedica să fie plasate în setările browserului dvs. web.
 6. Informaţii detaliate despre modul de blocare / ştergere a cookie-urilor sunt disponibile în secţiunea „Ajutor” a meniului browserului web. De exemplu, în Internet Explorer cookie-urile pot fi modificate din: Instrumente -> Opțiuni web -> Confidențialitate; în Mozilla Firefox: Instrumente -> Opțiuni -> Confidențialitate; iar în Google Chrome: Setări -> Afişare setări avansate -> Confidențialitate -> Setări privind conţinutul -> Cookie-uri. Căile de acces pot varia în funcţie de versiunea de browser pe care o utilizaţi.
 7. Datorită faptului că Operatorul cooperează cu alte entităţi din cadrul Magazinului Online, în scopul acestei cooperări, browser-ul salvează și cookie-urile care provin de la entităţile cu care cooperează Operatorul. În acest fel, sunt colectate, printre altele, informaţii despre Produsele care sunt vizualizate. Cookie-urile trimise de aceste entități au ca scop în special asigurarea bunei funcţionari a Magazinului Online şi îmbunătăţirea eficacităţii prezentării de reclame care corespund activităţii dvs. online. În special, Operatorul utilizează serviciile următoarelor entităţi care utilizează cookie-uri în Magazinul Online.
  • IAI S.A.
  • Google Analytics 4
  • Google ADS
  • Google AdSence
  • Facebook
  • Meta Pixel
  • Thulium
  • Euvic
  • Microsoft ADS
  • Pinterest
  • User.com
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Instagram
 8. COSIBEAUTY își rezerva dreptul de a face orice completări sau modificări prezentei Politici de cookies. Pentru a te informa despre eventualele actualizări, vizitează aceasta pagina periodic.
pixel