Reclamații și politica de retur

 1. Returul produselor (Dreptul de renuntare la contract )
  1. Potrivit legislatiei in vigoare privind comertul electronic, Clientul(Consumatorul) isi poate exercita dreptul de retragere din Contract in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la livrarea Produselor sau de la incheierea contractelor in cazul Serviciilor (OUG nr. 34/2014). Extras din OUG nr 34/2014, Dreptul la retragere in 14 zile pentru comert la distanta.
   Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunte la un Serviciu, in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decat cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renuntare la un Serviciu expira in termen de 14 zile de la:
   • ziua in care Cumparatorul intra in posesia fizica a ultimului Bun – in cazul in care Cumparatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat;
   • ziua in care Cumparatorul intra in posesia fizica a ultimului Bun sau a ultimei piese – in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese.
  2. Pentru a respecta termenul legal de retragere, este suficient ca Consumatorul să prezinte Vânzătorului o declaraţie de retragere înainte de expirarea termenului. Consumatorul poate face orice declaraţie lipsită de ambiguitate în care să informeze Vânzătorul despre retragerea sa din Contractul de Vânzare. O declaraţie de retragere din contractul de vânzare poate fi făcută, de exemplu, în scris, către: OLZA LOGISTIC - Cosibella, str. Matei Corvin nr. 48, 410142 Oradea, jud. Bihor, prin e-mail la adresa: info@cosibeauty.ro sau prin intermediul formularului de retragere din cadrul Magazinului Online.
  3. În cazul retragerii din Contractul de Vânzare, se consideră că acesta a fost desființat.
  4. Perioada de retragere din Contractul de vânzare începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Consumator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare, care:
   1. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi -de la intrarea în posesie a ultimului produs lot sau parte sau
   2. ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a primului Produs;
  5. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
  6. Vânzător are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
  7. Vânzător va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzător nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzător va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
  8. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa:
   OLZA LOGISTIC - Cosibella
   str. Matei Corvin nr. 48
   410142 Oradea
   jud. Bihor
  9. Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.
  10. Client este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea repunerii produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
  11. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.
 2. Reclamația Produsului
  1. Toate Produsele beneficiaza de garantia legala de conformitate, iar aceasta nu este afectata de eventuala garantie tehnica (sau comerciala) oferita de producator sau de COSIBEAUTY.
  2. Produsele oferite ca parte a Magazinului Online pot fi acoperite de garanţia producătorului.
  3. O reclamație legată de Produsul achiziționat poate fi depusă de către Consumator, în scris la următoarea adresă:
   OLZA LOGISTIC - Cosibella, str. Matei Corvin nr. 48, 410142 Oradea, jud. Bihor, prin e-mail la adresa: info@cosibeauty.ro.
  4. De obicei, este oportună livrarea Produsului către Vânzător împreună cu reclamația, pentru a permite Vânzătorului să îl examineze.
  5. Vânzătorul va răspunde reclamației Consumatorului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii acesteia.
  6. Potrivit Ordonante de Urgenta Guvernului nr. 140/2021, achizitiile consumatorului sunt protejate de legislatia incidenta in domeniu, care reglementeaza:
   Raspunderea Vanzatorului: Vanzatorul raspunde fata de consumator pentru orice neconformitate care exista in momentul livrarii bunurilor si care este constatata in termen de doi ani de la data respectiva.
  7. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat.
  8. În cazul în care Produsul vândut nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul poate, cu rezervele și în condițiile specificate în Legea privind drepturile consumatorilor:
   a. să solicite repararea sau înlocuirea Produsului. Cu toate acestea, se stipulează că, în cazul în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client (reparare sau înlocuire) este imposibilă sau necesită costuri excesive, atunci Vânzătorul:
   • poate face o înlocuire în cazul în care Clientul solicită o reparație; sau
   • poate repara Produsul in termen de maxim 15 zile în cazul în care Clientul solicită o înlocuire, sau
   • în cazul în care imposibilitatea sau caracterul nerezonabil al costurilor se referă atât la reparație, cât și la înlocuire, Vânzătorul are dreptul de a refuza să aducă produsul în conformitate cu Contractul de vânzare - în caz de refuz, Clientul are dreptul la drepturile specificate la litera b) de mai jos.
  9. La evaluarea costurilor excesive, se ține seama, în special, de semnificația lipsei de conformitate a Produsului cu contractul de vânzare, de valoarea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare și de inconvenientul pentru Client cauzat de schimbarea modalității sau de refuzul de a aduce Produsul în conformitate cu contractul de vânzare.
   b. face o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, dar numai atunci când:
   • Vânzătorul a refuzat să repare sau să înlocuiască Produsul sau
   • din declarația Vânzătorului sau din circumstanțele cazului reiese clar că Vânzătorul nu va repara sau înlocui Produsul; sau
   • Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie in termenul legal, fără inconveniente semnificative pentru consumator sau
   • Vânzătorul a adus deja Produsul în conformitate cu contractul de vânzare sau
   • neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este atât de semnificativă încât justifică o reducere imediată a prețului sau retragerea din contractul de vânzare
   • Prețul redus va fi proporțional cu prețul rezultat din contractul de vânzare, în funcție de valoarea Produsului care nu respectă contractul de vânzare în raport cu valoarea Produsului care respectă Contractul de vânzare.
  10. In cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se va dispune direct înlocuirea acestora sau reducerea prețului, după caz. Clientul nu se poate retrage din Contractul de vânzare în temeiul unei reclamații dacă neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este nesemnificativă.
  11. Vânzătorul trebuie să repare sau să înlocuiască Produsul în mod gratuit, într-un termen rezonabil și fără inconveniente nejustificate pentru Client, ținând cont de specificitatea Produsului și de scopul pentru care Clientul l-a achiziționat.
  12. Vânzătorul returnează Clientului sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de reducere a prețului din partea Clientului.
  13. În cazul retragerii din contractul de vânzare, ca parte a reclamației, Clientul va returna imediat bunurile Vânzătorului, pe cheltuiala sa. Vânzătorul va returna prețul Clientului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produsului sau a dovezii de returnare a acestuia.
  14. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare a existat la momentul livrării acestuia și a fost dezvăluită în termen de doi ani de la livrare. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.
  15. Dupa epuizarea cailor de conciliere interna si fara sa-si prejudicieze in vreun fel dreptul de acces la instantele judecatoresti, Clientul (in acceptiunea de persoana fizica a termenului) aflat intr-un litigiu cu COSIBEAUTY poate apela pentru solutionare la o procedura extrajudiciara.
  16. Vanzatorul va informa Consumatorul, despre posibilitatea de a utiliza metode extrajudiciare de tratare a reclamatiilor. Principiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la sediul
  17. Vanzatorul informeaza ca platforma sistemului de solutionare a litigiilor online la nivelul Uniunii pentru litigiile dintre consumatori si intreprinderi (platformaODR) este disponibila la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
pixel